Realizácia stavieb

Meníme projekty na stavby
Nový štandard v stavebníctve
V spolupráci s overenými a spoľahlivými partnermi realizujeme generálne dodávky stavieb
 • cestné a koľajové stavby, mosty
 • podzemné stavby
 • bytové a občianske stavby
 • priemyselné, inžinierske a ekologické stavby
 • technické zariadenia budov

Kvalifikovaní odborníci, moderné postupy a technológie

Našou ambíciou v stavebníctve je patriť k popredným spoločnostiam na Slovensku. V každom kroku výstavby uplatňujeme filozofiu kvality, odbornosti, kompetentnosti a spoľahlivosti. Dôkladným plánovaním celého procesu, od kvalifikovanej cenovej ponuky až po odovzdanie stavby, klientom umožňujeme dosahovať významné časové a materiálové úspory.

Na všetkých stupňoch riadenia výroby máme vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí ovládajú moderné pracovné postupy a technológie. Dbáme na dodržiavanie vysokých štandardov bezpečnosti práce a kladieme dôraz na ohľaduplnosť našich projektov k životnému prostrediu a ich energetickú úspornosť.

V spolupráci s overenými a zodpovednými partnermi realizujeme:

 • cestné stavby: cesty, diaľnice, mestské komunikácie, protihlukové clony
 • koľajové stavby: železničné trate, železničné koridory, železničné priecestia, modernizácia železničných tratí
 • mosty: cestné a  železničné mosty
 • generálnu dodávku bytových stavieb: bytové jednotky a komplexy, radové domy, vilové štvrte
 • generálna dodávku občianskych stavieb: obchodné centrá, administratívne budovy, hotely, športové strediská, zdravotnícke i vzdelávacie zariadenia, letiskové terminály, rekonštrukcie historických budov
 • priemyslené stavby: sklady, logistické centrá, výrobné haly
 • inžinierske a ekologické stavby: čistiarne odpadových vôd, potrubné systémy
 • technické zariadenia budov: vykurovanie a chladenie, vzduchotechnika, zdravotechnika