Architektúra

Zhmotnenie nápadov a ideí
Architektúra / dizajn
Navrhujeme stavby tak, aby slúžili a podnecovali k výrazným estetickým zážitkom, moderne kreovali verejný vkus a ako celok organicky vstúpili do zažitého prostredia. Prepájame funkčnosť, estetiku a myšlienku.
  • architektonické štúdie
  • interiérový a exteriérový dizajn
  • tvorba budov a prostredia
  • 3D modely a vizualizácie

Architektúra je multidisciplinárna kategória, predsatvuje skĺbenie sociálnych, kultúrnych, ekonomických, environmentálnych, technických a technologických determinantov. Architektonická štúdia vizuálne a pocitovo premietne Váš zámer do priestorovej podoby.

Táto najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia forma projektovej dokumentácie Vám dá predstavu o  konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia.

Je podkladom pre Vaše ďalšie strategické rozhodovanie  a na predbežné rokovania so zainteresovanými stranami.

Vo fáze architektonického návrhu overujeme priestorové a dispozičné možnosti, vzťah k okoliu a celkové architektonické riešenie stavby. Vážime si a chránime históriu a zároveň akceptujeme modernú estetiku, príjmame ju ako prirodzený výsledok vývoja. Práve objavovanie a hľadanie nových riešení je zmyslom našej práce. Hľadáme jednoduché a funkčné riešenia, ktoré sú estetické, ekonomické a šetrné k životnému prostrediu.

Čo obsahuje architektonická štúdia?

  • situácia
  • pôdorysy podlaží s plošnými ukazovateľmi
  • rezy
  • pohľady
  • fotorealistické vizualizácie exteriéru
  • sprievodná správa