Kontakt

Kancelária

JUDr. Jana Fedáková
fedakova@epprojekt.sk
0903 639 101

Výkonný riaditeľ

Ing. Martin Gavlík, PhD.
gavlik@epprojekt.sk
0908 668 271

Konateľ spoločnosti

Mgr. Ladislav Eliáš
elias@epprojekt.sk

Kontaktné údaje

EP Projekt s.r.o.
Mlynská 28, 040 01  Košice

IČO: 45 432 694
DIČ: 2022985041
IČ DPH: SK2022985041
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 25246/V

info@epprojekt.sk