Supervízorská činnosť – tunely Milochov a Diel

Referencia

Tunel Milochov a Diel - Supervízorská činnosť počas razenia tunelových rúr a únikových štôlní

Klient

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Rok realizácie

2019 - 2020

Popis referencie

Výkon supervízorskej činnosť počas razenia tunelových rúr a únikových štôlní tunela Milochov a tunela Diel. Supervízorská činnosť pozostáva z nasledovných činností:

  • obhliadka stavby
  • účasť na poradách geotechnického monitoringu
  • sledovanie a vyhodnocovanie meraní geotechnického monitoringu na online serveri Sahure

Dokumenty, fotografie